úterý 14. června 2016

Čtyři cesty jógy

Pěkný večer každému, kdo čte tento článek. :)
Jistě všichni víte, že každý člověk je jiný. Lišíme se vlastnostmi, city, chováním..asi byste nenašli nikoho, kdo by byl úplně stejný, jako Vy. Proto také existují čtyři jógové cesty, kdy každá z nich vyhovuje někomu jinému.
Čtyři cesty jógy nás vedou k tomu, abychom poznali, co je Bůh a vědomě prožili boží milost.

Čtyři jógové cesty:
  • Karmajóga
  • Bhaktijóga
  • Rádžajóga
  • Džňánajóga

1. Karmajóga 
Slovo karma znamená činnost/skutek. Každá naše činnost, myšlenka i slovo je karma. Karmou je označován i zákon příčiny a následku. Všechno, co děláme, o čem přemýšlíme a o čem mluvíme se podle zákona odplaty a akce a reakce opět vrátí k nám. To, co vnímáme jako štěstí jsou kladné činy z naší minulosti a to, co vnímáme jako smůlu/osud/neštěstí je zpětný výsledek našich negativních činů z minulosti. Události v našem životě se neobjevují náhodně. Jsou ovlivňovány našimi činy z minulosti i přítomnosti. Účinky našich karem můžeme zmírnit cvičením jógy, pozitivním myšlením, dobrým chováním..Rozlišujeme dva typy karem: Sakám karma - sobecké jednání a Niškám karma - nesobecké jednání. Sakám karma nás poutá ke kolu znovuzrození a smrti a Niškám karma nás od něj osvobozuje.

2. Bhaktijóga
Bhakti znamená lásku a oddanost k Bohu a jeho dílu a respekt a úctu ke všemu živému. Je to uctívání boží podoby. Bůh je univerzální láska, která nás všechny obklopuje. Bhakti přijímá vše, jako boží dar. Nemá žádná přání a nic neočekává. Pak je bhakti, kdy Boha sice milujeme, ale neustále od něj něco očekáváme. Jsou dva typy bhakti: Aparabhakti - sobecká láska a Parabhakti - univerzální láska.
9 principů bhaktijógy: 1. satsang - dobrá duchovní společnost, 2. harikatha - naslouchání a čtení o Bohu, 3. šraddha - víra, 4. íšvarabhadžan - opěvování Boha, 5. mantradžapa - opakování božího jména, 6. šama dama - odtažení smyslů od světských věcí a jejich kontrola, 7. santó ká ádar - prokazování úcty člověku, který se zasvětil Bohu, 8. santóša - spokojenost , 9. íšvarapranidhána - oddanost Bohu.

3. Rádžajóga
Rádža znamená král. Rádžajogín je samostatný, nezávislý a neohrožený.  Rádžajóga je cestou sebekázně a cvičení. Říká se jí také Aštangajóga. (osmistupňová cesta)
8 částí: 1. jama - sebeovládání, 2. nijama - kázeň, 3. ásana - tělesné cvičení, 4. pránájáma - dechové cvičení, 5. pratjahára - stažení smyslů, 6. dhárana - koncentrace, 7. dhjána - meditace, 8. samádhi - úplné, dokonalé uskutečnění. Tyto části vedou k získání vnitřního klidu, čistoty, sebekontroly a poznání.

4. Džňánajóga
Džňána znamená poznání. Je to cesta, na které zažíváme skutečnost díky poznání, cvičení a zkušenostem. Má 4 principy: 1. vivéka - pravé rozlišování, 2. vairágja - odříkání, 3. šatsampatti - šest klenotů, 4. mumukštva - neustálé usilování o poznání Boha.

Tyto čtyři cesty jógy jsou navzájem provázány. Jestliže věříme v Boha a jsme plní lásky k spolubližním a přírodě - jsme bhaktijogíni. Když pomáháme druhým a podporujeme je - jsme karmajogíni. Když meditujeme a provádíme jógová cvičení - jsme rádžajogíni. A pokud přemýšlíme o smyslu života, skutečnosti a pravdě - jsme džňánajogíni.
Doufám, že se Vám tento článek líbil a přeji Vám krásný zbytek večera. :)
Vaše Kikuš.


2 komentářů:

  1. Velmi přehledně popsané cesty jógy. Kterou cestu jógy ses vydala ty?

    OdpovědětVymazat
  2. Děkuji. :) Ještě v tom nemám úplně jasno. V životě se prolínají všechny 4. Nejvíc ale zřejmě Rádžajóga. :)

    OdpovědětVymazat

© WorldOfKristyna, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena