neděle 6. března 2016

Brány ke šťastnému životu, myšlenky a radost z nedokonalostí

Krásné nedělní odpoledne :)
Od začátku nového roku jsem se změnila. Začala jsem se více věnovat józe, čtení esoterických knih, časopisů, meditacím apod. Tyhle věci jsem dělala i loni, ale ne v takové míře a s takovým zaujetím. Ty změny na sobě pozoruji. Cítím, že knihy, které čtu, mi dodávají přesně tu moudrost, kterou potřebuji. Také mám trochu jiné chování. Snažím se být více pozitivní. Někdy to jde a někdy zase moc ne. Jsem v tom prozatím nováček. V chování některých lidí se mnohdy snažím najít příčinu a vysvětlení, než abych se jimi nechala ovlivnit a i hned si zkazit náladu.

NAŠE PŘEDSTAVY SE UTVÁŘEJÍ NA ZÁKLADĚ TOHO, CO O NÁS ŘÍKAJÍ OSTATNÍ. KDYŽ OSOBY VE SVÉM OKOLÍ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU POVAŽUJEME ZA DŮVĚRYHODNÉ, MŮŽEME UVĚŘIT TOMU, CO ŘÍKAJÍ. 

Což nemusí být vždy správné.  Když je člověk o něčem přesvědčen, stává se to jeho skutečností. Každý člověk má jinou mysl. Každý člověk má jiný pohled na svět. Kdyby měla skupinka lidí vypsat několik věcí, které vidí, cítí a slyší v určitém prostoru, každý by tam měl něco jiného. Alespoň z části. Naše myšlenky jsou jako magnety, které přitahují lidi a události, které jsou s nimi na stejné vlně.
Žijeme v době, kdy je pro mnohé z nás důležitá dokonalost. Neustále na sobě hledáme něco, co by mohlo být špatné a nevšímáme si toho, co je na nás dobré. (Znám to z vlastní zkušenosti). Média nás přesvědčují k tomu, abychom si kupovali nové "lepší" věci, které mnohdy ani nepotřebujeme. Často se ocitneme ve stresu z toho, že něco není dost dobré, že se nám něco nepovede/nepovedlo..Přitom bychom měli hledat krásu v tom, co je nedokonalé. Chyby v podstatě neexistují. Jsou to lekce. Dávají nám příležitost růst, poučit se a poznat sám sebe. Jelikož v každé špatné situaci je něco, co nás má poučit. Něco, co bychom měli pochopit. Když si to neuvědomíme, akorát se k nám ty špatné situace budou stále vracet. 

S KAŽDÝM DALŠÍM PROŽITÝM ROKEM JSEM O NĚCO VÍCE PŘESVĚDČENA, ŽE MRHÁNÍ ŽIVOTEM SPOČÍVÁ V LÁSCE, KTEROU JSME NEDALI, V SÍLE, KTEROU JSME NEVYUŽILI, V SOBECKÉ OPATRNOSTI, KTERÁ NECHCE NIC RISKOVAT A KTERÁ, AČ SE VYHÝBÁ BOLESTI, JE TAKÉ PROSTA ŠTĚSTÍ. 
- Mary Cholmondeleyová

Spoustu lidí žije v omylu, že má spoustu času. Své sny a touhy odkládají na později. Stěžují si, že neměli dostatek času, přitom spoustu času zbytečně promrháme. Jenže nikdo neví, kolik zítřků mu ještě zbývá. Je důležité dávat najevo své pocity a prožívat život naplno.

NEUSTÁLE NAD NĚČÍM PŘEMÝŠLÍME. MNOHDY JSOU TO SPÍŠE NEGATIVNÍ MYŠLENKY, KTERÉ OMÝVÁME NEUSTÁLE DOKOLEČKA A PŘIPRAVUJEME SE O ENERGII. JSME ZBYTEČNĚ UNAVENÍ, ZTRÁPENÍ A ZKLAMANÍ. MÁME TO ZAPOTŘEBÍ? MYSLÍM, ŽE ANI NE.

 Pokud je náš vnitřní svět v nepořádku a nezdravý, nic, co získáme z vnějšku, nám nepřinese štěstí. Každý člověk v sobě najde nějakou trhlinu, která by potřebovala zaplnit. Hledá lidi, či věci, které by mu dodaly pocit úplnosti, jenže je to nekonečná honba, která nás okrádá o čas a vnitřní mír. 

Vypíšu Vám zde "Brány ke šťastnému životu", které mě zaujaly v jedné knize.

1. Hlavní prací každého člověka je vnitřní práce. Každý den učiň něco významného pro prohloubení sebe sama. Má-li tvůj život být víc takový, jaký opravdu chceš, musíš se nejdříve více stát tím, kým opravdu jsi.
2. Ber svůj život jako fantastickou školu růstu. Vše, co prožíváš, to dobré i to těžké, k tobě přišlo, aby ti předalo lekci, kterou jsi nejvíc potřeboval v daném stádiu svého rozvoje. Pochop tuto pravdu a neustále se ptej sám sebe: Jakou příležitost představuje tento člověk, tato situace pro tvůj osobní růst? To je velký zdroj vnitřního míru.
3.  Buď k sobě upřímný - nejlepší život je autentický život. Nikdy sám sebe nezrazuj. Sundej svou společenskou masku a prokaž osobní odvahu ukázat světu své opravdové já. Svět bude o to bohatší.
4. Pamatuj si, že sklízíme to, co promítáme do světa. Náš vnější život není ničím jiným než zrcadlovým obrazem našeho vnitřního života. Ať tvou temnou stránku zaplaví světlo. Uvědom si falešné předpoklady, omezující přesvědčení a obavy, které tě umenšují, a tvůj vnější svět se změní.
5. Svět nevidíme takový, jaký je, ale takový, jací jsme. Věz, že pravda je za každých okolností filtrována tvou osobní vitráží - tvým osobním kontextem. Vyčisti vitráž a vyčistíš si život. Pak spatříš pravdu.
6. Žij ve svém srdci - jeho moudrost nikdy nelže. Následuj tiché pokyny svého srdce a ono tě povede k tvému osudu.
7. Žij s postojem zvídavosti svého života. Když se vzdáš kontroly, vytvoříš prostor pro to, aby do něj mohly vstupovat možnosti a plynout podklady.
8. Pečuj o sebe. Každý den udělej něco pro péči o svou mysl, své tělo a svého ducha. Toto jsou základní činy úcty a lásky k sobě.
9. Buduj lidské vazby. Zasvěť se prohlubování pout s lidmi kolem sebe. Zaměř se na pomáhání druhým v dosažení jejich snů a více než vlastním uspokojením se zabývej altruistickou službou. Jsi tu, abys obohatil svět, a když tuto pravdu zapomínáš, zrazuješ sám sebe.
10. Zanechej po sobě odkaz. Nejhlubší touhou lidského srdce je potřeba žít pro něco, co nás přesahuje.
- Přeji Vám krásný zbytek neděle a doufám, že Vás tento článek něčím zaujal. :)
Vaše Kikuš.


4 komentářů:

© WorldOfKristyna, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena